MOTOR KONTROL PANOLARI

MOTOR KONTROL PANOLARI:

 

       MCC panoları motor yada motorlu cihaz ve makinaların çalışmasını sağlamak için gerekli güç ve kumanda devlerini içeren (röle ,kontaktör ,sigorta vs) panolardır.
       Pano tek hatlarını hazırlarken her cihaz için ayrı sayfalar halinde güç ve kumanda şemaları ile ilgili olarak tüm çizimler bir tek MCC panosunu oluşturmaktadır.MCC panolarının projesel olarak panonun tek hattı ile veya excel tablosu ile panonun dizaynı ve imalatı yapılmaktadır.